ช่องค้นหา

          เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ 2564

          อยู่ตี้ไหนก็แอ่วแม่เมาะได้เจ้า!

          หารือความเป็นไปได้ในการนำพลังงานทดแทนเข้าใช้ในพื้นที่

          ชมทุ่งดอกไม้ต้อนรับลมหนาว

          ลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบตู้ความดันลบ

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย