ช่องค้นหา

          เพิ่มทักษะการประเมินศักยภาพทางปิโตรเลียม

          กฟผ.แม่เมาะ แจ้งกลุ่มเสี่ยงกักตัว พร้อมดำเนินการควบคุมตามมาตรการสาธารณสุข

          ผลการตรวจ ATK เชิงรุก ผู้ปฏิบัติงานและลูกจ้าง กฟผ.แม่เมาะ ผลเป็นลบ

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย