ช่องค้นหา

          “บ้านดง-อ.แม่เมาะ”

          เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

          ชุมชนบ้านแม่เลียงพัฒนา 💛👨‍👩‍👧‍👦

          เสริมความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกอรวก 🍄🍄

          งานสัมมนาธุรกิจวัตถุพลอยได้ 🏭🏭

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย