ช่องค้นหา

         กฟผ.แม่เมาะ เข้มมาตรการควบคุมฝุ่นอย่างเข้มงวดตั้งแต่แหล่งกำเนิด

          กฟผ.แม่เมาะ เดินหน้าปฏิบัติการดับไฟป่าบริเวณสวนป่าแม่จาง และวัดถ้ำอินทร์เนรมิต อ.แม่เมาะ 🌳🚒🚒

          “กฟผ.แม่เมาะ” เดินหน้าแผนป้องกันและระงับไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบกว่า 9 หมื่นไร่ ทำแนวกันไฟป่ารวมถึงระยะทาง 162 กม.

          กฟผ.เหมืองแม่เมาะ เกาะติดสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ใกล้ชิด แบ่ง 6 พื้นที่รับผิดชอบ

          กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับ อบต.สบป้าด ดับไฟบริเวณสวนป่าแนวใต้สายส่งไฟฟ้าในพื้นที่ ต.สบป้าด 🌳🌳🔥🔥

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย