ช่องค้นหา

          กฟผ. ใส่ใจประชาชนทุกมิติ รุกผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

          รับมือสัญญาณเตือนภัยแล้ง 💧💧

          ผลการวิจัยและการตรวจวัดค่าที่พิสูจน์ได้ 🏭☘️

          ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายที่ 7 ของ กฟผ.แม่เมาะ เป็นลบทั้งหมด

          คาดติดเชื้อภายในครอบครัว เร่งสอบสวนหากลุ่มเสี่ยง

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย