ช่องค้นหา

          หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสอบสวนโรคและดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุข

          ผู้ปฏิบัติงานเสี่ยงต่ำกลุ่มแรก เป็นลบทั้งหมด

          เตรียมตรวจ ATK เชิงรุกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

          หลังมีประวัติเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยจากคลัสเตอร์เกี่ยวข้าวบ้านสบเติ๋น

          เกี่ยวเนื่องคลัสเตอร์เกี่ยวข้าวบ้านสบเติ๋น

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย