ช่องค้นหา

          เร่งดำเนินการควบคุมโรคตามมาตรการสาธารณสุข ยืนยันไม่ส่งผลกระทบต่อระบบการผลิตกระแสไฟฟ้า

          โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ บนพื้นที่ 20 ไร่

          “น้ำใจ” กฟผ.แม่เมาะ 👷‍♀️👷‍♂️ สนับสนุนน้ำดื่มช่วยจุดฉีดวัคซีน รพ.แม่เมาะ 👩‍⚕️👨‍⚕️

          ธนาคารน้ำบ้านวังตม สู้วิกฤตภัยแล้งด้วยวิถีของชุมชน 💛💧👨‍👩‍👧‍👦

          กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับโรงพยาบาลแม่เมาะ ตรวจวัดภาวะสุขภาพประชาชนกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ประจำปี 2564

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย