เมนูย่อย

          กฟผ.ประสานทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการตามแผน

          📣📣ประกาศ📣📣 กฟผ.แม่เมาะ จะปิดถนนบริเวณหน้าบ้านรับรอง

          กฟผ.แม่เมาะ ส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19 ให้ อพม.ลำปางและสมาคมคนตาบอดเมืองลำปาง”

          กลับมาพบกันอีกครั้งกับ ตลาดนัด Green Market ตลาดนัดสินค้าชุมชน คนแม่เมาะ

          กฟผ.แม่เมาะ สนับสนุนสิ่งของจำเป็นให้ตำรวจภูธรฯ ลำปางแจกจ่ายประชาชนบรรเทาเดือดร้อน COVID-19

          ศปก.อ.แม่เมาะ หารือเตรียมความพร้อมประชาชนและผู้ประกอบการกรณีเปิดลำปาง ตามมาตรการควบคุมฯ โควิด-19 🏘

          กฟผ.เหมืองแม่เมาะ เตรียมแผนรองรับการทำเหมืองในอนาคต

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย