เมนูย่อย

          กฟผ.แม่เมาะ เร่งฆ่าเชื้อทำความสะอาดพื้นที่ หลังพบหนึ่งในคณะดูงาน เป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 🏭😷

          สิ่งประดิษฐ์จากนายช่าง กฟผ. เสริมเกราะป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ในวิกฤตโควิด-19 ⚡️👩🏻‍⚕️👨🏻‍⚕️

          กว่า 9 ปี ชุมชนได้รับอนุมัติจัดตั้งป่าชุมชนกว่า 16 แห่ง รวมพื้นที่ป่ากว่า 3.2 หมื่นไร่

          กฟผ. ผลักดันทักษะผู้ประกอบการท้องถิ่น

          กฟผ.แม่เมาะ มอบหนังสือชี้แจงต่อกลุ่มผู้นำชุมชน และผู้แทนภาคประชาชน อ.แม่เมาะ ยืนยัน กฟผ. เน้นความมั่นคงทางพลังงานเป็นหลัก

          ที่ปรึกษา รมว.พลังงาน ลงพื้นที่ติดตามโครงการ New Jobber 🏭🏭🧑🏻👩🏻👧🏻👨🏻👩🏻‍🦱

          กฟผ. ส่งมอบตู้แรงดันลบและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เสริมทัพ รพ.แม่ใจ จ.พะเยา สู้โควิด-19

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย