เมนูย่อย

          กฟผ.แม่เมาะ ตรวจเชื้อโควิด-19 เชิงรุก กลุ่มเสี่ยง 17 ราย ผลเป็นลบทั้งหมด 🦠😷

          เหมืองแม่เมาะ แก้ปัญหาน้ำเน่าเหม็นอ่าง Sump G ต่อเนื่อง เริ่มแผนฯ ตลอดเดือน ม.ค. และ ก.พ. นี้

          กฟผ. ระดมผ้าห่มกว่า 2 หมื่นผืน เร่งส่งมอบให้กับประชาชน เพื่อบรรเทาความหนาวเย็นในภูมิภาคต่างๆ แล้ว 🧣🧣

          กฟผ.แม่เมาะ ปิดให้บริการสถานที่ท่องเที่ยวชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19

          กฟผ.แม่เมาะ มอบผ้าห่มกันหนาวแก่หน่วยงานในจังหวัดลำปาง เพื่อส่งต่อไออุ่นให้กับผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ต่างๆ ☀️☀️

          กฟผ.แม่เมาะ คุมเข้มมาตรการคัดกรองพนักงานขับรถเถ้าลอยก่อนเข้ารับวัตถุพลอยได้และการเข้าพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 🚚🚚🚚

          เหมืองแม่เมาะ กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ผู้ที่เดินทางหรือมีญาติมาพักอาศัยที่มาจากพื้นที่ควบคุมตามประกาศ

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย