เมนูย่อย

          กฟผ.แม่เมาะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช 🙏

          จิตอาสา กฟผ.แม่เมาะ ซ่อมแซมสะพานเหล็กบ้านวังน้ำต้องที่ชำรุดจากน้ำป่าไหลหลาก 🧑‍🔧

          กิจกรรมยามเย็นบนทุ่งบัวตอง บรรเลงเพลงขับกล่อมนักท่องเที่ยวทุกเสาร์อาทิตย์

          กฟผ.แม่เมาะ จัดโครงการให้ความรู้คุณค่าไฟฟ้าไทยต่อเนื่อง ปีที่ 6 ส่งเสริมให้เยาวชน จ.ลำปาง รู้คุณค่าประหยัดพลังงาน 👩🏻‍🏫🧑🏻‍🏫💡

          โครงการสัมมนาเยาวชนอาสารุ่นที่ 7 ประจำปี 2563

          โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ซ้อมแผนฉุกเฉินรองรับเหตุวินาศกรรม อัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ความรุนแรงระดับ 3 ประจำปี 2563 🚒🚒

          กลุ่มอาชีพใน อ.แม่เมาะ ให้ความสนใจรับฟังแนวทางการร่วมโครงการงานวิจัยพัฒนาทักษะผู้ประกอบการของ กฟผ.แม่เมาะ และ STeP

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย