เมนูย่อย

ที่บ้านไฟดับ...ติดต่อใครดี ?

ขั้นตอนง่ายๆ เมื่อ 'ไฟดับ' 

          กฟผ.ร่วม กฟภ. เชื่อมต่อไฟจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตรงเข้าสู่ อ.แม่เมาะ แก้ปัญหาไฟตกดับบ่อย

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย