เมนูย่อย

หยิบหมอกหยอกเมฆ

ศึกษาตำนานอารยธรรมลุ่มน้ำจาง

แหล่งเรียนรู้คู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต.นาสัก

แหล่งท่องเที่ยวยามที่ต้องห่างไกลจากสังคม

ความสวยงามและธรรมชาติที่สัมผัสได้จริง

ทำบุญสร้างพระ สนทนาธรรมะ

ปักหมุดที่ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านใหม่นาแขม

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย