เมนูย่อย

ทำบุญสร้างพระ สนทนาธรรมะ

หยิบหมอกหยอกเมฆ

รับลม ชมวิว ชวนมาชิล

แหล่งเรียนรู้คู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต.นาสัก

ปักหมุดที่ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านใหม่นาแขม

แหล่งท่องเที่ยวยามที่ต้องห่างไกลจากสังคม

ฟาร์มของครอบครัว

ศึกษาตำนานอารยธรรมลุ่มน้ำจาง

สัมผัสเส้นทางเดินป่าซุปเปอร์มาร์เก็ตชุมชน

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย