แหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ของ อ.แม่เมาะ

เส้นทางเดินป่าที่ขอท้าให้สายลุยได้มาลอง

ความสวยงาม และธรรมชาติที่สัมผัสได้จริง

โควิดเป็นเหตุ ชาวแม่เมาะฮิตไถสเก็ต

รับลม ชมวิว ชวนมาชิล

สัมผัสเส้นทางเดินป่าซุปเปอร์มาร์เก็ตชุมชน

ทำบุญสร้างพระ สนทนาธรรมะ

ศึกษาตำนานอารยธรรมลุ่มน้ำจาง

ปักหมุดที่ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านใหม่นาแขม

หยิบหมอก หยอกเมฆ เอกเขนกที่ตูบฮ่อมดอย

ฟาร์มของครอบครัว

แหล่งท่องเที่ยวยามที่ต้องห่างไกลจากสังคม นิว นอร์มอล (New Normal)

ศูนย์สมุนไพรพื้นบ้าน แหล่งเรียนรู้คู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต.นาสัก

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย