นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด

หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่

มองแม่เมาะผ่านมุมเด็กและเยาวชน

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ

อู้จ๋ากับนายอำเภอแม่เมาะคนใหม่

แห่จ๊างผ้า เส้นทางช้างผ้า จากภูมิปัญญาพื้นบ้าน สู่การเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทย

เรื่องเล่าริมสนาม

เรื่องเล่าจากหงสา ภารกิจเพื่อชาติ และวิกฤตโรคระบาดในต่างแดน

ชีวิตผจญภัย และหัวใจของนักผจญเพลิง

พลังงานร่วมใจฯ โครงการที่สร้างงานให้เด็กจบใหม่ มีหัวใจพัฒนาชุมชน

พื้นที่สร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ ที่มีหัวใจรักบ้านเกิด

ผู้อยู่เบื่องหลังความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งต้นน้ำสำคัญของคนแม่เมาะ

ด่านหน้า ที่อาสาด้วยใจ

เกษตรกรรม ธรรมชาติ และชีวิตพื้นบ้านที่ผูกพันกับสมุนไพร

วิถีการกินอยู่ ดูแลตัวเอง และช่วยเหลือสังคม ของอดีตพ่อกำนัน

ชายผู้ปั้นดิน ให้อารมณ์ดี

ชีวิตชิดป่า ศาสนา และ เรื่องเล่าหลังผืนผ้า

เมื่อคนแม่เมาะกลายเป็นคน กฟผ. และ คนกฟผ.คือคนแม่เมาะ

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย