23 ก.ย. นี้ กฟผ. พร้อมเปิดเวที ค.3 EHIA โรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4 – 7

14 09 60 4

กฟผ. พร้อมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนการทบทวนร่างรายงาน EHIA หรือ ค.3 โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4 - 7 เพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพ (EHIA) ให้ครอบคลุมข้อห่วงกังวลของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

Read more: 23 ก.ย. นี้ กฟผ. พร้อมเปิดเวที ค.3 EHIA โรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4 – 7

48 ปี กฟผ. มุ่งสู่ Energy 4.0 สร้างสังคมไทยที่ยั่งยืน

09 05 60 6

กฟผ. ครบรอบ 48 ปี ปรับตัวรับเทรนด์โลก ประกาศความมุ่งมั่นพร้อมก้าวสู่ Energy 4.0 ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ พร้อมสืบสานพระราชปณิธานโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ดุจแสงไฟที่ไม่มีวันดับ เพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของคนไทย

Read more: 48 ปี กฟผ. มุ่งสู่ Energy 4.0 สร้างสังคมไทยที่ยั่งยืน

กฟผ. กรมชลฯ ร่วมลงนาม สูบน้ำกิ่วลมเพื่อโรงไฟฟ้าแม่เมาะและชุมชน ฉบับที่ 4

19 07 60 6

กฟผ.แม่เมาะ และกรมชลประทาน ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ การสูบน้ำตามโครงการนำน้ำกิ่วลมไปใช้ประโยชน์สำหรับโรงไฟฟ้าแม่เมาะและชุมชน ฉบับที่ 4

Read more: กฟผ. กรมชลฯ ร่วมลงนาม สูบน้ำกิ่วลมเพื่อโรงไฟฟ้าแม่เมาะและชุมชน ฉบับที่ 4

กกพ.ปรับค่าเอฟทีเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 2 ปี 12.52 สตางค์ต่อหน่วย

25 04 60 9

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเห็นชอบให้ปรับค่าเอฟทีงวดเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม 2560 ที่ -24.77 สตางค์ต่อหน่วย เพิ่มขึ้นจากงวดที่แล้วเดือนมกราคมถึงเมษายน 2560 เท่ากับ 12.52 สตางค์ต่อหน่วย เพื่อสะท้อนภาระต้นทุนที่ปรับสูงขึ้น

Read more: กกพ.ปรับค่าเอฟทีเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 2 ปี 12.52 สตางค์ต่อหน่วย

กฟผ. ขอขอบคุณชาวแม่เมาะ ร่วมแสดงความคิดเห็น ค.2 โรงไฟฟ้าทดแทนฯ

19 06 60 1

ชาวแม่เมาะและทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.2) โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7   กำลังการผลิต 655 เมกะวัตต์ ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ครบทั้ง 7 กลุ่มย่อย ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบลในอำเภอแม่เมาะ โดยมีชาวแม่เมาะเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น จำนวน 691 คน ใน 7 แห่ง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการ ระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2560 ดำเนินการโดยบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย

Read more: กฟผ. ขอขอบคุณชาวแม่เมาะ ร่วมแสดงความคิดเห็น ค.2 โรงไฟฟ้าทดแทนฯ