48 ปี กฟผ. มุ่งสู่ Energy 4.0 สร้างสังคมไทยที่ยั่งยืน

09 05 60 6

กฟผ. ครบรอบ 48 ปี ปรับตัวรับเทรนด์โลก ประกาศความมุ่งมั่นพร้อมก้าวสู่ Energy 4.0 ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ พร้อมสืบสานพระราชปณิธานโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ดุจแสงไฟที่ไม่มีวันดับ เพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของคนไทย

Read more: 48 ปี กฟผ. มุ่งสู่ Energy 4.0 สร้างสังคมไทยที่ยั่งยืน

กกพ.ปรับค่าเอฟทีเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 2 ปี 12.52 สตางค์ต่อหน่วย

25 04 60 9

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเห็นชอบให้ปรับค่าเอฟทีงวดเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม 2560 ที่ -24.77 สตางค์ต่อหน่วย เพิ่มขึ้นจากงวดที่แล้วเดือนมกราคมถึงเมษายน 2560 เท่ากับ 12.52 สตางค์ต่อหน่วย เพื่อสะท้อนภาระต้นทุนที่ปรับสูงขึ้น

Read more: กกพ.ปรับค่าเอฟทีเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 2 ปี 12.52 สตางค์ต่อหน่วย

กฟผ. จะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ค.1) โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4 - 7 ในวันที่ 29 เมษายนนี้

25 04 60 11

กฟผ.จะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping หรือ ค.1) โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4 7 เพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพ (EHIA) ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 08.0012.00 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

Read more: กฟผ. จะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ค.1) โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ...

กฟผ. ขอขอบคุณชาวแม่เมาะ ร่วมแสดงความคิดเห็น ค.2 โรงไฟฟ้าทดแทนฯ

19 06 60 1

ชาวแม่เมาะและทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.2) โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7   กำลังการผลิต 655 เมกะวัตต์ ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ครบทั้ง 7 กลุ่มย่อย ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบลในอำเภอแม่เมาะ โดยมีชาวแม่เมาะเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น จำนวน 691 คน ใน 7 แห่ง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการ ระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2560 ดำเนินการโดยบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย

Read more: กฟผ. ขอขอบคุณชาวแม่เมาะ ร่วมแสดงความคิดเห็น ค.2 โรงไฟฟ้าทดแทนฯ

กฟผ. แม่เมาะ เปิดรับสมัครแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 26 ผ่านทางออนไลน์แล้ว ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิ.ย. 60

09 05 60 4

กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับจังหวัดลำปาง และอำเภอแม่เมาะ จัดการแข่งขันเดิน - วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 26 พร้อมรับนักวิ่งทั้งชาวไทยและต่างชาติในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 เปิดรับสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์เป็นปีแรก ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายนนี้

Read more: กฟผ. แม่เมาะ เปิดรับสมัครแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 26 ผ่านทางออนไลน์แล้ว ตั้งแต่วันนี้ถึง 30...