ผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ และส่วนราชการ อ.แม่เมาะ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ร.10 เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

07 05 62 4

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายนิมิตร  ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ นายวรพจน์ เที่ยงแท้ วิทยากรระดับ 11 ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และจิตอาสา ร่วมพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมรับชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยอย่างพร้อมเพรียงกัน อันแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนครั้งที่ 28 เปิดรับสมัครวันแรก ยอดนักวิ่งทะลุหลักพัน

07 05 62 3

 

ถือว่าได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักวิ่ง สำหรับการแข่งขันเดิน-วิ่งฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 28    ซึ่งเปิดรับสมัครวันนี้เป็นวันแรก มีนักวิ่งสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกว่าพันคนแล้ว ซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 05.10 น. ณ บริเวณหน้าโรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยกำหนดประเภทการแข่งขันดังนี้

 

รับสมัครทางเว็บไซต์www.maemoh-halfmarathon.com

1. ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร รับสมัครจำนวน 2,000 คน

  • ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร ประเภทกลุ่มอายุ ชาย-หญิง ค่าสมัคร 500 บาท

  • ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร ประเภทประชาชนชาวไทยทั่วไป (Thai Citizen Overall) ค่าสมัคร 700 บาท

  • ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร ประเภทนานาชาติทั่วไป (International Overall) ค่าสมัคร 1,000 บาท

2. มินิมาราธอน 11.5 กิโลเมตร ประเภทกลุ่มอายุ ชาย-หญิง ค่าสมัคร 400 บาท รับสมัครจำนวน 3,500 คน

3. ไมโครมาราธอน 5 กิโลเมตร ประเภทประชาชนชาวไทยทั่วไป ค่าสมัคร 350 บาท รับสมัครจำนวน 2,500 คน

 

 

1. ไมโครมาราธอน 5 กิโลเมตร ประเภทนักเรียนนักศึกษา กลุ่มอายุ ชาย-หญิง ค่าสมัคร 20 บาท รับสมัครจำนวน 4,000 คน  รับสมัครที่หน้าโรงเรียนแม่เมาะวิทยา วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562

ผู้ที่สนใจและรักในการวิ่ง สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 หรือติดตามข่าวสารการจัดงานได้ทาง facebook : maemohhalfmarathon

โรงไฟฟ้าแม่เมาะคว้าเหรียญทองจากเวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติจากประเทศมาเลเซีย

07 05 62 2

เมื่อวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2562 นายสนิท ตยุติวุฒิกุล นายณัฐพล เทวัญ และนายธนากรณ์ คอนทอง ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ได้รับรางวัลเหรียญทองจากผลงาน“เครื่องมือถอย Long Retractable Soot Blower ค้าง บนเวทีการประกวดและจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ “The 30th International Invention, Innovation and Technology Exhibition” (ITEX2019)   ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้สามารถช่วยให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์กว่า 2.7 ล้านบาท อีกทั้งยังเสริมให้เกิดความมั่นคงในการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะอีกด้วย