โรงไฟฟ้าแม่เมาะ คว้า 2 รางวัล Thailand Kaizen Award 2017

15 08 60 4

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร นายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มคุณภาพโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เข้ารับรางวัล Thailand Kaizen Award 2017 จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี  (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยกลุ่มตะวันแรง โรงไฟฟ้าลานกระบือ รับรางวัล Diamond จากผลงานเรื่อง Zero Defect & Zero Leak ประเภท Genba Kaizen และกลุ่มคนบนดอย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ รับรางวัล Silver จากผลงานเรื่องBelt Rolling Machine ประเภท Innovation Kaizen โดยมีนายกอบชัย สังสิทธิ์สวัสดิ์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบรางวัล

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร นายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มคุณภาพโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เข้ารับรางวัล Thailand Kaizen Award 2017 จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี            (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยกลุ่มตะวันแรง โรงไฟฟ้าลานกระบือ รับรางวัล Diamond จากผลงานเรื่อง Zero Defect & Zero Leak ประเภท Genba Kaizen และกลุ่มคนบนดอย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ รับรางวัล Silver จากผลงานเรื่อง          Belt Rolling Machine ประเภท Innovation Kaizen โดยมีนายกอบชัย สังสิทธิ์สวัสดิ์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบรางวัล

กฟผ.แม่เมาะ แจ้งกำหนดการจัดเวที ค.3 แก่สื่อมวลชนลำปาง พร้อมเปิดรับทุกความคิดเห็น เสาร์ที่ 23 กันยายนนี้

15 08 60 1

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ แจ้งกำหนดการจัดรับฟังความคิดเห็นประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ครั้งที่ 3 (ค.3) เพื่อนำไปจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

Read more: กฟผ.แม่เมาะ แจ้งกำหนดการจัดเวที ค.3 แก่สื่อมวลชนลำปาง พร้อมเปิดรับทุกความคิดเห็น เสาร์ที่ 23...

โรงไฟฟ้าแม่เมาะคุมเข้มรถบรรทุกเถ้าลอย ห้ามจอดบนไหล่ทางถนนผาลาด-โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

09 08 60 10

โรงไฟฟ้าแม่เมาะประชุมร่วมกับส่วนราชการและผู้ประกอบการรถบรรทุกเถ้าลอย หารือมาตรการควบคุมความปลอดภัยของผู้สัญจรเส้นทางถนนผาลาด-โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เบื้องต้นห้ามรถบรรทุกเถ้าลอยจอดบนไหล่ทาง พร้อมตั้งจุด One stop service จ่ายตั๋วในลานจอดรถ โดยจะกำหนดเป็นมาตรการควบคุม พร้อมบทลงโทษในสัญญาฉบับต่อไป

Read more: โรงไฟฟ้าแม่เมาะคุมเข้มรถบรรทุกเถ้าลอย ห้ามจอดบนไหล่ทางถนนผาลาด-โรงไฟฟ้าแม่เมาะ