นายกสมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง แสดงความยินดีผู้บริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

10 10 61 3

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องรับรอง อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายไชยยันต์ เปรมทอง นายกสมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง เข้าแสดงความยินดีแก่ นายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 ในโอกาสที่รับตำแหน่งใหม่ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ ตลอดจนบทบาทและการนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนท้องถิ่นในยุคดิจิตอล

กฟผ.แม่เมาะ นำสื่อมวลชน จ.ลำปาง ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าราชบุรี

10 10 61 1

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นำคณะสื่อมวลชนจังหวัดลำปาง จำนวน 27 คน เข้าศึกษาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าและการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด จ.ราชบุรี โดยเข้ารับฟังการบรรยายสรุปกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า การจัดการสิ่งแวดล้อม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงานด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์ จากนั้นคณะได้เข้าเยี่ยมชมห้องฝึกปฏิบัติการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า (Simulator) โดยมี นายเขมชาติ สถิตตันติเวช ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ให้การต้อนรับ

กฟผ. รับ 5 รางวัลจากเวที Thailand Coal Awards 2018

2 10 61 4

กฟผ. ได้รับ 5 รางวัลจากเวที Thailand Coal Awards 2018 จากการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าแม่เมาะและเหมืองแม่เมาะ ตอกย้ำถึงการดำเนินงานที่ดีของ กฟผ. ตลอดมา

Read more: กฟผ. รับ 5 รางวัลจากเวที Thailand Coal Awards 2018