กฟผ.แม่เมาะ ร่วมมือส่วนราชการ เกี่ยวข้าวไรซ์เบอร์รี่ พร้อมถอดบทเรียนเกษตรอินทรีย์ ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน

27 11 61 4

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นำโดย   นายพนม บวรวงศ์เสถียร ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมผู้ปฏิบัติงาน ให้การต้อนรับ นายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ, นส. ฐานิตา ธนาไกรกิติ ผู้ประสานงานด้านส่งเสริมการทำนาแบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยประจำภาคเหนือ, นายภาณุ อินทรวิจิตร เกษตรอำเภอ แม่เมาะ และ นส. ชญากร วงศ์อะถะ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่เมาะ ในโอกาสร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวโครงการปลูกข้าวอินทรีย์แบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ปีที่ 3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ แปลงนาสาธิตศูนย์การเรียนรู้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

Read more: กฟผ.แม่เมาะ ร่วมมือส่วนราชการ เกี่ยวข้าวไรซ์เบอร์รี่ พร้อมถอดบทเรียนเกษตรอินทรีย์...

กฟผ. ร่วมกับ SCG ต่อยอดวัตถุพลอยได้โรงไฟฟ้าแม่เมาะ สู่อุตสาหกรรมก่อสร้าง

27 11 61 1

กฟผ. ลงนามข้อตกลงร่วมมือโครงการนำวัตถุพลอยได้จากการผลิตไฟฟ้ามาใช้ในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างกับ เอสซีจี สนองนโยบายรัฐเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก

Read more: กฟผ. ร่วมกับ SCG ต่อยอดวัตถุพลอยได้โรงไฟฟ้าแม่เมาะ สู่อุตสาหกรรมก่อสร้าง

กฟผ. จับมือ มศว. ทำหลักสูตร STEM2 เรื่องพลังงานไฟฟ้าในประเทศ ตั้งเป้าขยายผลใช้หลักสูตรนี้สอน ม.ต้น ทั่วประเทศหลังประสบความสำเร็จแล้ว 80 โรงเรียน

21 11 61 2

กฟผ. ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มศว. ทำหลักสูตรพหุวิทยาการ STEM2 เรื่องพลังงานไฟฟ้าในประเทศ ภายใต้หัวข้อ “ถ้าพรุ่งนี้ไม่มีไฟฟ้า” โดยนำเสนอประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย ผ่าน 8 สาระวิชาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมตั้งเป้าหมายขยายผลใช้หลักสูตรนี้สอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศ หลังจากประสบความสำเร็จแล้ว 80 โรงเรียน

Read more: กฟผ. จับมือ มศว. ทำหลักสูตร STEM2 เรื่องพลังงานไฟฟ้าในประเทศ ตั้งเป้าขยายผลใช้หลักสูตรนี้สอน ม.ต้น...