ชาวโรงไฟฟ้าแม่เมาะร่วมใจลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

15 08 61 6

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ว่าที่ ร.ต. ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

Read more: ชาวโรงไฟฟ้าแม่เมาะร่วมใจลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

กฟผ.แม่เมาะ ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่พันธุ์พระราชทาน ต่อเนื่องปีที่ 3 ม.เกษตร การันตีข้าวอินทรีย์ระดับ AAA

15 08 61 4

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จัดโครงการปลูกข้าวพันธ์ไรซ์เบอรี่อินทรีย์แบบประณีตเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ปีที่ 3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9   โดยมี นายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานในพิธี นายวีระวัฒน์ ชลายน อดีตผู้ว่าการ กฟผ.    นายถาวร งามกนกวรรณ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง นายอมรพันธ์ ลีลาภรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน เกษตรกรในพื้นที่ และผู้แทนจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง    (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยประจำภาคเหนือ เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ.แม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

Read more: กฟผ.แม่เมาะ ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่พันธุ์พระราชทาน ต่อเนื่องปีที่ 3 ม.เกษตร การันตีข้าวอินทรีย์ระดับ...

กองทุนสงเคราะห์และพัฒนาจังหวัดลำปาง จัดสรรรายได้จากงานเดิน-วิ่งฯ ให้เยาวชน 350,000 บาท

15 08 61 1

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ว่าที่ ร.ต. ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ มอบเงิน   สนับสนุนการศึกษาจากกองทุนสงเคราะห์และพัฒนาจังหวัดลำปาง ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 ที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน จ.ลำปาง มีฐานะยากจนและผ่านการสอบคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 70 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 350,000 บาท

Read more: กองทุนสงเคราะห์และพัฒนาจังหวัดลำปาง จัดสรรรายได้จากงานเดิน-วิ่งฯ ให้เยาวชน 350,000 บาท