โค้งสุดท้าย สมัครวิ่งแม่เมาะฮาล์ฟฯ ปิดรับออนไลน์ 30 มิถุนายนนี้

21 06 60 4

งานเดิน-วิ่งฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 26 กำหนดจัดอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 นักวิ่งไมโครมาราธอนและวิ่งเพื่อสุขภาพ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 5 สิงหาคม 2560 ส่วนนักวิ่งฮาล์ฟมาราธอน และมินิมาราธอน สมัครทางออนไลน์ได้ถึง 30 มิถุนายนนี้เท่านั้น

Read more: โค้งสุดท้าย สมัครวิ่งแม่เมาะฮาล์ฟฯ ปิดรับออนไลน์ 30 มิถุนายนนี้

โรงไฟฟ้าแม่เมาะมอบระบบส่งน้ำ งานปรับปรุงฝาย และโรงจอดรถให้กับชุมชนสบป้าด

21 06 60 2

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 นายมานิจ แสงสว่าง ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานกองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า 4 ร่วมส่งมอบระบบส่งน้ำจากเขื่อนแม่จางเข้าพื้นที่การเกษตรให้กับราษฎรบ้านแม่จาง และบ้านข่วงม่วง ต.สบป้าด

Read more: โรงไฟฟ้าแม่เมาะมอบระบบส่งน้ำ งานปรับปรุงฝาย และโรงจอดรถให้กับชุมชนสบป้าด

คุณภาพอากาศแม่เมาะเดือนพฤษภาคม 60 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

21 06 60 1

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเดือนพฤษภาคม2560 ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของ กฟผ.จำนวน 11 สถานี          โดยผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2 ), ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2 ) และผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) จำนวน 4 สถานี พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

สำหรับดัชนีคุณภาพอากาศ (ค่า AQI) บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานและพื้นที่ชุมชนอยู่ในเกณฑ์ ดี-ปานกลาง มีฝุ่นขนาดเล็กสูง ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนบริเวณพื้นที่บ้านพักผู้ปฏิบัติงานดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ