กฟผ.แม่เมาะ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ 8 อัตรา

   29 11 60 1

กฟผ.แม่เมาะ เปิดรับสมัครพนักงานขับเครื่องจักรกล จำนวน 8 อัตรา ระหว่างวันที่ 13-19 ธันวาคม 2560 ณ อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

Read more: กฟผ.แม่เมาะ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ 8 อัตรา

CEO รัฐวิสาหกิจ 3 กลุ่ม นำร่องเสนอแนวทางการนำดิจิทัลและเทคโนโลยีผลักดันนโยบาย ตอบโจทย์ SMEs การให้บริการสาธารณูปโภค และการท่องเที่ยว

24 11 60 3

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดสัมมนาผู้บริหารสูงสุดรัฐวิสาหกิจ หรือ “SOECEO Forum” ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ) จังหวัดลำปาง ร่วมผลักดันนโยบายรัฐบาลดิจิทัลให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐในการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนและก้าวไปสู่การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (BigData) รวมทั้งการนำดิจิทัลและเทคโนโลยีมาช่วยการบริการประชาชนให้มีความสะดวกรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร (Digital Transformation) โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และผู้บริหารสูงสุด (CEO) ของรัฐวิสาหกิจทั้ง 55 แห่ง เข้าร่วม SOECEO Forum

 

Read more: CEO รัฐวิสาหกิจ 3 กลุ่ม นำร่องเสนอแนวทางการนำดิจิทัลและเทคโนโลยีผลักดันนโยบาย ตอบโจทย์ SMEs...