อำลา โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 4-7 กว่า 34 ปี กับภารกิจเพื่อความสุขของคนไทย ความสว่างไสวที่จะอยู่ในใจชาวโรงไฟฟ้าฯ ตราบนานเท่านาน

05 09 62 6

จากจุดเริ่มต้นเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2528 ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบรัฐพิธีเปิดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 พร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี สู่วันนี้ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้กลายเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานสำคัญของประเทศ ที่คอยส่องแสงสว่างแห่งความสุขไปยังประชาชนคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง

Read more: อำลา โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 4-7 กว่า 34 ปี กับภารกิจเพื่อความสุขของคนไทย...

กฟผ.แม่เมาะ คว้า 4 รางวัล ASEAN Coal Awards 2019 จากผลงานนวัตกรรมไฟฟ้าและ CSR สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีสากล

05 09 62 2

   กฟผ.แม่เมาะ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในฐานะ องค์กรที่มีความเป็นเลิศในกิจการถ่านหินของอาเซียนในเวที ASEAN Coal Awards 2019 คว้า 3 รางวัลชนะเลิศ ประเภท CCT Utilization, CSR และ Special Submission และ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภท CSR ตอกย้ำการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานไฟฟ้าควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

Read more: กฟผ.แม่เมาะ คว้า 4 รางวัล ASEAN Coal Awards 2019 จากผลงานนวัตกรรมไฟฟ้าและ CSR...

กฟผ.หารือแนวทางอนุรักษ์ผืนป่า ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

05 09 62 1

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมแม่เมาะ (137) อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายศานิต นิยมาคม ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน กฟผ. เป็นประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดำเนินงานการปลูกและบำรุงรักษาป่าของ กฟผ. โดยมีนายพนม บวรวงศ์เสถียร ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมผู้ปฏิบัติงานสังกัดกองกิจการเพื่อสังคม ฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมหารือด้านการดำเนินงานบำรุงรักษาป่าบกและป่าชายเลน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบริเวณพื้นที่รอบแปลงปลูกป่า กฟผ. เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม ให้กลับคืนสภาพป่าที่สมบูรณ์ จนเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าและคืนความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนป่าอีกด้วย

          กฟผ. เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ทั่วภูมิภาคมาตั้งแต่ปี 2537 จนปัจจุบัน ปลูกป่าไปแล้วกว่า 4.6 แสนไร่ สำหรับปี 2562 - 2563 กฟผ.จะส่งมอบผืนป่าในพื้นให้ที่ จ.น่าน ให้กรมป่าไม้ดูแล อีกว่า 1 แสนไร่