34 ปี ครบรอบพิธีเปิดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ รักษาความมั่นคงในระบบการผลิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดูแลชุมชน สู่ความภาคภูมิใจขององค์การ

06 02 62 8

7 กุมภาพันธ์ 2528 ถือเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ของชาวแม่เมาะ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กว่า 34 ปีแล้ว ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้ยืนหยัดเป็นหนึ่งในแหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้าหลักอันสำคัญของประเทศ ที่คอยส่งแสงสว่างแห่งความสุขไปยังประชาชนคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง

Read more: 34 ปี ครบรอบพิธีเปิดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ รักษาความมั่นคงในระบบการผลิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดูแลชุมชน...

กอ.รมน. พร้อมหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม จ.ลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบการบริหารจัดการปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ

06 02 62 3

กอ.รมน. พร้อมหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม จ.ลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบการบริหารจัดการปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ ยืนยัน กฟผ.แม่เมาะ มีการจัดการมลภาวะฝุ่นที่ดีมาก เป็นไปตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ

Read more: กอ.รมน. พร้อมหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม จ.ลำปาง...

กฟผ. ตามรอยปณิธานพ่อ สานต่อวิถีชุมชน ปีที่ 3

06 02 62 1

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ โดยแผนกส่งเสริมอาชีพและพัฒนาชุมชน กองชุมชนสัมพันธ์ จัดโครงการ “กฟผ. ตามรอยปณิธานพ่อ สานต่อวิถีชุมชน” ปีที่ 3 ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ และ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอแม่เมาะ ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้การทำเกษตรตามแนวทางชีววิถี พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการให้แก่กลุ่มเกษตรกรบ้านสบจาง ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง (ครั้งที่ 1) อาทิ การทำสารไล่แมลงจากน้ำต้มสมุนไพร ฮอร์โมนผลไม้ ยาฆ่าหญ้าจากน้ำหมักสัปปะรด ฮอร์โมนไข่ ปุ๋ยยูเรียจากน้ำหมักชีวภาพ สารไล่แมลงจากสุราและน้ำส้มสายชู การขยายจุลินทรีย์ ปุ๋ยจุลินทรีย์แห้ง (โบกาฉิ) ฯลฯ โดยจะลงพื้นที่ทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเกษตรกรในอำเภอแม่เมาะ ดังนี้

Read more: กฟผ. ตามรอยปณิธานพ่อ สานต่อวิถีชุมชน ปีที่ 3