พ่อแม่อุปถัมภ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะมอบทุนการศึกษาโรงเรียนสบจางวิทยา

 

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนสบจางวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายนิมิต ศรีวิกุล หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า 2 ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน ร่วมมอบทุนการศึกษา “โครงการพ่อ-แม่อุปถัมภ์ กบรม2-ฟ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสบจางวิทยา จำนวน 74 ทุน โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 16 ทุน, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 10 ทุน, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 14 ทุน, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 16 ทุน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 18 ทุน รวมเป็นเงิน 111,000 บาท สำหรับโครงการพ่อ-แม่อุปถัมภ์ กบรม2-ฟ. ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 โดยผู้ปฏิบัติงานที่มีจิตอาสาร่วมมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดีและมีความตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียน จนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นการมอบทุนการศึกษารุ่นที่ 10 โดยมีอาจารย์สมจิต สายปินตา  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณโรงเรียนสบจางวิทยาเป็นผู้แทนรับมอบ

 

 

พอ แม อปถมภ 59 2