กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกิจกรรม “คืนฟ้าใส ให้ชาวลำปาง”

28 12 59 5

        เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ พื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำ ศาลากลางจังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “คืนฟ้าใส ให้ชาวลำปาง” เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาหมอกควัน อันเกิดจากการเผาเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร รวมถึงการเผาเพื่อนำของป่าออกมาจำหน่าย โดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์  เดือนเมษายน ของทุกปี ที่ตรวจพบจุดความร้อนมากที่สุด ดังนั้นเพื่อป้องกันผลกระทบต่อภาพรวมของจังหวัด ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดมาตรการควบคุมดูแล และบทลงโทษอย่างเข้มข้น โดยมีจิตอาสาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจน นักเรียน นักศึกษา และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วจังหวัดลำปาง ร่วมกล่าวคำปฏิญญาณ และจัดทำแนวกันไฟป้องกันการลุกลามของไฟป่า