ส่งเสริมการแข่งกีฬาเยาวชน อ.แม่เมาะ “ลิกไนต์เกมส์ 2559”

11 01 60 1

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายธานี  วงศ์พลกานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-สื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ เข้าร่วมงานแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนอำเภอแม่เมาะ ประจำปี 2559 “ลิกไนต์เกมส์”

 

เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนในเขตพื้นที่ อ.แม่เมาะ 15 โรงเรียน มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ โดยประกอบด้วยการแข่งขัน 5 ชนิด ได้แก่ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง และกรีฑา โดย กฟผ.แม่เมาะ ร่วมสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรม 100,000 บาท มีนายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ใน อ.แม่เมาะ เข้าร่วมกิจกรรม

11 01 60 2