ทีมสันติสุขและทีมเกาะคา คว้ารางวัลชนะเลิศเปตอง แม่เมาะโอเพ่น ชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าการ กฟผ.

22 02 60 4

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามเปตอง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ชมรมกีฬาเปตอง กฟผ.แม่เมาะ จัดการแข่งขันกีฬาเปตอง แม่เมาะโอเพ่น  ชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในโอกาสวันครบรอบรัฐพิธีเปิดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ปีที่ 32 การแข่งขันแบ่งออกเป็นประเภททีมอาวุโส (หญิง อายุ 50 ปีขึ้นไป และชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป) และประเภททีมทั่วไป (ไม่จำกัดอายุ) ในอำเภอแม่เมาะและจังหวัดลำปาง มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 40 ทีม โดยมีผลการแข่งขันดังนี้

 

ประเภททีมอาวุโส

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสุนีย์ ลัดดาวงศ์ และนางอรนุช กัณวเศรษฐ จากทีมสันติสุข1 รับถ้วยรางวัลผู้ว่าการ กฟผ

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางเบญจกัลณี กรปรีชา และนายสุชา วงค์ปัญญ จากทีมพละ1

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายสงวน ยอดเรืองฤทธิ์ และ ร.ท. จันทร์ทิพย์ อินแถลง จากทีมสันติสุข 2

รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นายประเวช ตาคำ และนายปรีชา เรืองจิตร จากทีมพละ2

ประเภททีมทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายอเนก คชนิล และนายอดุลย์ จิรดา จากทีมเกาะคา รับถ้วยรางวัลผู้ว่าการ กฟผ.

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางกฤตยา ลอยชื่น และนายชัชวาล นาคนิยม จากทีมนายแน่มาก

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาว กฤตยา แย้มเนียน และนายมนตรี วิศิลป์ จากทีมคลาสสิค

รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นายกติภพ เครือฟอง และนายสุรชัย คันใจ จากทีมแม่ทะ1

22 02 60 5