โรงเรียนเตรียมทหารเยี่ยมชมกิจการ กฟผ.แม่เมาะ

22 02 60 8

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 พ.อ. ฉัตรชัย ดวงรัตน์ ผู้บังคับการกรมนักเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 59 จำนวน 604 นาย เข้าเยี่ยมชมกิจการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ โดยเข้ารับฟังการบรรยายสรุปภารกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าจากถ่านหินและการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมี นายศราวุธ ศิริธร พนักงานวิชาชีพระดับ 8 แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป