กฟผ.แม่เมาะ จัดโครงการให้ความรู้คุณค่าไฟฟ้าไทย ปีที่ 3

08 03 60 2

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนสบจางวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายมานิจ แสงสว่าง ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยคณะผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จัดโครงการ “ให้ความรู้คุณค่าไฟฟ้าไทย ปีที่ 3” แก่นักเรียนโรงเรียนสบจางวิทยา จำนวน 120 คน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้คุณค่าและประโยชน์ของพลังงานไฟฟ้า สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมการเล่นเกมส์ ถาม-ตอบคำถาม และสื่อวีดีทัศน์ เพื่อให้เยาวชนเป็นสื่อกลางในการสร้างความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเรื่องพลังงานไฟฟ้าไปยังครอบครัวและชุมชนต่อไป