นายอำเภอแม่เมาะย้ำ มาตรการป้องกันหมอกควันในพื้นที่เอาอยู่ ชี้ผลตรวจค่าฝุ่นละอองเกิน เป็นผลกระทบจากอำเภอข้างเคียง

08 03 60 5

แม่เมาะเฝ้าระวังเข้มข้น นายอำเภอแม่เมาะย้ำสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ยังเอาอยู่ ชี้แจงผลการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองเกินเป็นผลมาจากการเผาป่าของอำเภอข้างเคียง ลมหอบเข้าพื้นที่ เทศบาลฯแม่เมาะ เปิดสายด่วน 199 รับแจ้ง 24 ชั่วโมง ด้าน กฟผ.แม่เมาะ จัดทีมเคลื่อนที่เร็วลาดตระเวนไฟป่า พร้อมสนับสนุนงบประมาณกว่า 2 แสนบาท


สถานการณ์หมอกควันยังเป็นประเด็นหลักที่ทุกภาคส่วนให้ความสนใจ ล่าสุด ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในภาคเหนือของกรมควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 พบ 2 พื้นที่เสี่ยง ได้แก่ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ และ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) อยู่ในระดับ 154 และ 142 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน และส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนเป็นจังหวัดแรกของภาคเหนือในช่วง 100 วันอันตราย

08 03 60 6


 


08 03 60 7นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง นายอำเภอแม่เมาะ เปิดเผยว่า “ตั้งแต่วันที่ 4-5 มีนาคมที่ผ่านมา เกิดไฟไหม้ป่าลุกลามในพื้นที่ข้างเคียง อ.แม่เมาะ ได้แก่ บริเวณ ต.พระบาท และ ต.เสด็จ อ.เมือง รวมถึง อ.งาว และ อ.แจ้ห่ม ผนวกกับกระแสลมได้พัดพาฝุ่นควันเข้ามา ทำให้ผลตรวจค่า PM 10 เกินเกณฑ์มาตรฐาน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร บริเวณสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ทั้งนี้ จากการตรวจสอบยังไม่พบจุดความร้อน (Hot Spot) ในพื้นที่ อ.แม่เมาะ แต่อย่างใด ทั้งนี้ ที่ผ่านมาคุณภาพอากาศที่นี่เป็นปกติมาโดยตลอด ไม่เกินค่ามาตรฐาน ตนยืนยันได้ 100% ว่าสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ตอนนี้เกิดจากไฟป่า ถ้าไม่มีเหตุไฟไหม้ลุกลามขนาดใหญ่ ตนเชื่อมั่นว่าคุณภาพอากาศจะไม่วิกฤตอย่างแน่นอน”


สำหรับการรับมือสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า อำเภอแม่เมาะมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเฉพาะกิจหมอกควันขึ้น ตั้งแต่ต้นปี 2560 เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร ป่าไม้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยตั้งเป้าลดจุด Hot Spot ลงร้อยละ 25 จากปีที่แล้ว หรือไม่เกิน 60 จุดจาก 76 จุด ระหว่างวันที่ 1 มกราคม -30 เมษายน 2560 นอกจากนี้ นายอำเภอแม่เมาะยังได้กำชับผู้ใหญ่บ้าน 44 หมู่บ้านใน อ.แม่เมาะ ให้จัดชุดปฏิบัติการลาดตระเวนพื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรายชั่วโมง ทั้งในระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ พร้อมนำมาตรการทางกฎหมายมาบังคับใช้อย่างจริงจัง ทั้ง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 หากพบผู้กระทำความผิดลักลอบเผาป่าช่วงประกาศงดเผา ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2560 จะถูกจับกุมดำเนินคดีในทันที


นอกจากนี้ นายชูศักดิ์ ยังกล่าวด้วยว่า “ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นั้น ได้ประสานความร่วมมือมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการดูแลพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง ซึ่งยอมรับว่าพื้นที่กว้างขวางมาก แต่ก็มีมาตรการดูแลไฟป่าอย่างเข้มข้น นอกจากนี้ กฟผ.แม่เมาะ ยังได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 200,000 บาท ให้กับศูนย์ปฏิบัติการหมอกควันไฟป่าของอำเภอ และหน่วยดูแลป่าห้วยคิงตอนบน สำหรับปฏิบัติภารกิจหมอกควันและไฟป่าโดยเฉพาะอีกด้วย”

08 03 60 8นายบรรพต ธีระวาส ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ เปิดเผยว่า “กฟผ.แม่เมาะ ได้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบให้การสนับสนุนปฏิบัติการหมอกควันและไฟป่า โดยเหมืองแม่เมาะรับผิดชอบพื้นที่ ต.บ้านดง และ ต.แม่เมาะ ส่วนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ รับผิดชอบพื้นที่ ต.สบป้าด, ต.จางเหนือ และ ต.นาสัก โดยได้บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐทั้งกำลังพล อุปกรณ์ และเครื่องจักรต่างๆ เมื่อได้รับการประสานขอรับการสนับสนุน สำหรับเหมืองแม่เมาะ มีมาตรการป้องกันไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบกว่า 90,000 ไร่ ทั้งการจำแนกพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดหมอกควันและ ไฟป่า การจัดทำแนวกันไฟ การกำจัดวัชพืชและนำไปทิ้งนอกพื้นที่ รวมถึงการรณรงค์งดเผาป่าและเศษวัชพืช นอกจากนี้ ยังมีการจัดทีมเคลื่อนที่เร็วเพื่อลาดตระเวนโดยรอบเหมืองแม่เมาะและจัดรถบรรทุกน้ำสนับสนุนกรณีที่ไม่สามารถดับเพลิงเบื้องต้นได้ ทั้งนี้ หากพบเห็นเพลิงไหม้ในพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ หรือพื้นที่ข้างเคียงสามารถโทรแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ตลอด 24 ชั่วโมง ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-5425-4555”

08 03 60 9ด้าน นางสาวชยากร วงค์อะถะ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง กล่าวว่า “เทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้ร่วมกับ กฟผ.แม่เมาะ จัดตั้ง “อาสาสมัครพิทักษ์ป่าห้วยคิงตอนบน” เน้นจัดทำแนวกันไฟ ระมัดระวังไฟป่า รวมถึงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง สำหรับสถานการณ์ฝนปีนี้ลากยาวต่อเนื่อง ทำให้การชิงเผาก่อนไม่สามารถทำได้ จึงทำให้มีหญ้าหรือวัชพืชแห้งสะสม ชาวบ้านจึงพร้อมใจเผาในช่วงเดียวกัน ทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการเชื้อเพลิงได้ จึงเป็นสาเหตุของปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นตอนนี้ อย่างไรก็ตามเทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวน ป้องปรามการเผา รวมถึงการเตรียมรถน้ำ รถตรวจการ เข้าบรรเทาสาธารณภัยอย่างทันท่วงที พร้อมรับแจ้งเหตุด่วน 24 ชั่วโมง โดยหากมีผู้พบเห็นเหตุการณ์เพลิงไหม้สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 199 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแม่เมาะ”


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

สถานการณ์หมอกควันยังเป็นประเด็นหลักที่ทุกภาคส่วนให้ความสนใจ ล่าสุด ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในภาคเหนือของกรมควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 พบ 2 พื้นที่เสี่ยง ได้แก่ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ และ          ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) อยู่ในระดับ 154 และ 142 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน และส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนเป็นจังหวัดแรกของภาคเหนือในช่วง 100 วันอันตราย