กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับชุมชน อ.แม่เมาะ เฝ้าระวังไฟป่า พร้อมระงับเหตุตลอด 24 ชั่วโมง

15 03 60 1

กฟผ.แม่เมาะ เฝ้าระวังอัคคีภัยในพื้นที่บริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะและบ้านพักผู้ปฏิบัติงาน  รวมทั้งเตรียมพร้อมกำลังคน และอุปกรณ์เข้าสนับสนุนเหตุไฟป่าในพื้นที่ อ.แม่เมาะ ตลอด 24 ชั่วโมง ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ อ.แม่เมาะ

15 03 60 2

สถานการณ์ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะและจังหวัดลำปางในช่วงฤดูร้อน ประสบกับปัญหาอัคคีภัยและไฟป่า ส่งผลให้ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เกินค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ อ.แม่เมาะ เฝ้าระวังเหตุการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง โดยได้เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินบริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-13 และพื้นที่บริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ รวมถึงบ้านพักผู้ปฏิบัติงาน โดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนั้นยังได้เตรียมกำลังสนับสนุน เช่น กำลังคน อุปกรณ์ดับเพลิง รถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน        1 คัน พร้อมเข้าช่วยเหลือระงับเหตุหากเกิดไฟไหม้ป่าในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง

ด้านชุมชนมีการจัดตั้งทีมเคลื่อนที่เร็วโดย นายแดง ทะนันชัย ประธานเครือข่ายป่าชุมชนอำเภอแม่เมาะ กล่าวว่า ชุดเคลื่อนที่เร็วทั้งหมดผ่านการอบรมการดับไฟป่าอย่างถูกวิธีจากกรมป่าไม้ เน้นการปฏิบัติการเชิงรุก ออกลาดตระเวนเป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 16.00 น. พร้อมอุปกรณ์ดับไฟเบื้องต้น เช่น เครื่องฉีดพ่นน้ำ คราด และไม้ตบสำหรับดับไฟ