กลุ่มกิจกรรมคุณภาพโรงไฟฟ้าแม่เมาะรับรางวัลระดับทอง

18 04 60 1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร นายอดิศักด์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มรวมพลังพัฒนา FGD สังกัดฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ รับรางวัล ระดับ Gold ประเภท Manufacturing QCC Prize จากผลงานเรื่อง “ลดปริมาณเม็ดหินปูน Reject ออกจาก Ball Mill 8” ในเวที Thailand Quality Prize 2017 จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยมีนายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานมอบ