กฟผ.แม่เมาะ แจ้งย้ำกำหนดการจัดเวที ค.1 ในที่ประชุมหมู่บ้าน อ.แม่เมาะ

18 04 60 5

ผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านในพื้นที่ 5 ตำบล ของ อ.แม่เมาะ พร้อมนำผู้ประสานงานจากบริษัททีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ร่วมแจ้งกำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 เพื่อชี้แจงและเชิญชวนให้สมาชิกในชุมชนรอบพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ เข้าร่วมรับทราบข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการ โดย เวที ค.1 จะจัดขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ เวลา 08.00–12.00 น.