โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ได้ผล 7 วันอันตรายไม่มีผู้เสียชีวิต

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เข้าร่วมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2560 ตามนโยบายรัฐบาลกำหนด 7 วันอันตราย

25 04 60 2

จัดโดยงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่เมาะ ภายในงานมีการแจกเอกสารคู่มือการขับขี่อย่างปลอดภัยให้กับประชาชนที่ขับขี่สัญจรไปมา เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีนายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานเปิดโครงการ มีกำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ อปพร. ตำรวจ ทหาร และกรมป่าไม้ เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560  ณ ด่านตรวจหน้าเทศบาลตำบลแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ทั้งนี้สรุปอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วง 7 วันอันตราย พบว่าในพื้นที่เกิดอุบัติเหตุรวม 6 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 7 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิต

25 04 60 1

จัดโดยงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่เมาะ ภายในงานมีการแจกเอกสารคู่มือการขับขี่อย่างปลอดภัยให้กับประชาชนที่ขับขี่สัญจรไปมา เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีนายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานเปิดโครงการ มีกำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ อปพร. ตำรวจ ทหาร และกรมป่าไม้ เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560  ณ ด่านตรวจหน้าเทศบาลตำบลแม่เมาะ อ.แม่เมาะ        จ.ลำปาง ทั้งนี้สรุปอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วง 7 วันอันตราย พบว่าในพื้นที่เกิดอุบัติเหตุรวม 6 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ        7 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิต