กฟผ.ร่วมสานสัมพันธ์ชุมชน ในการแข่งขันกีฬา ต.สบป้าด

25 04 60 4

นายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และ ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานจิตอาสาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมกิจกรรม “กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ต.สบป้าด” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นหันมาเล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ภายในงานมี  การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ และการแข่งขันฟุตบอลระหว่าง ทีม ต.สบป้าด พบกับ ทีม กฟผ.แม่เมาะ โดยทีม กฟผ.แม่เมาะ เอาชนะไปด้วยคะแนน 4-3 คะแนน โดยมี นายเกษม ใจจันทร์ ปลัดอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานในพิธีเปิด องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสบป้าดวิทยา ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง