ชาวแม่เมาะ ร่วมใจปลูกพันธุ์ไม้มงคลถวาย ร.10เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

03 08 60 5

นายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นไม้มงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรรางกูร ที่เทศบาลตำบลแม่เมาะจัดขึ้น

โดยมีนายบรรพต ธีระวาส ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ผู้ปฏิบัติงานจิตอาสา กฟผ.แม่เมาะ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เทศบาลตำบลแม่เมาะ สถาบันการศึกษาและประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ราชพฤกษ์ พันธุ์ไม้มงคล จำนวน 500 ต้น ที่ กฟผ.แม่เมาะ ได้ให้การสนับสนุน เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณศาลหลักเมืองแม่เมาะให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมือง บ้านเมาะหลวง ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560

03 08 60 4