กฟผ.แม่เมาะแจ้งระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่จาง วันที่ 5 ตุลาคม เวลา 10.00 น.

05 10 60 1

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จะระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่จางในวันที่ 5 ตุลาคม เวลา 10.00 น. แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ลำน้ำจาง ได้แก่ พื้นที่ อ.แม่เมาะ อ.แม่ทะ และ อ.เกาะคา จ.ลำปาง เตรียมความพร้อมรับปริมาณน้ำที่อาจจะเอ่อล้นเข้าสู่พื้นที่เกษตรและที่อยู่อาศัย

 

05 10 60 2

 

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 นายอมรพันธ์ ลีลาภรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และนายชัยพร ไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำแม่จาง อ่างเก็บน้ำแม่ขาม และอ่างเก็บน้ำแม่เมาะ อย่างใกล้ชิด เพื่อพิจารณาการระบายน้ำเพื่อความมั่นคงของอ่างเก็บน้ำ ควบคู่ไปกับความปลอดภัยของประชาชนผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่ท้ายลำน้ำจาง 

จากสถานการณ์พายุฝนตกหนักในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จนทำให้อ่างเก็บน้ำแม่จาง ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ กฟผ.แม่เมาะ ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตลอดจนใช้ในระบบชลประทานของประชาชนในพื้นที่ มีระดับน้ำสูงใกล้เต็มระดับปริมาณกักเก็บปกติที่ 352.50 ม.รทก. เบื้องต้น กฟผ.แม่เมาะ ได้ชะลอการปล่อยน้ำตามแผนเดิมออกไป เนื่องจากระดับน้ำยังทรงตัวและเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีเวลาในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์มากขึ้น 

           ล่าสุด จากการลงพื้นที่ของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องพบว่า ระดับน้ำของอ่างเก็บน้ำแม่จาง สูงกว่าปริมาณกักเก็บปกติแล้ว 13 ซม. ทำให้ กฟผ.แม่เมาะ ต้องมีการระบายน้ำออก โดยในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น.  กฟผ.แม่เมาะ จะเปิดประตูระบายน้ำ ที่ระดับความสูง 10 ซม. ซึ่งจะมีอัตราการไหล 3.27 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที   เพื่อรักษาความมั่นคงของตัวอ่างเก็บน้ำ อย่างไรก็ตาม หากระดับน้ำไม่เปลี่ยนแปลงหรือมีแนวโน้มลดลง กฟผ.แม่เมาะจะยกเลิกการเปิดประตูระบายน้ำ โดย กฟผ.แม่เมาะ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนเป็นอันดับแรก หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป