กฟผ.แม่เมาะ เริ่มระบายน้ำอ่างเก็บน้ำแม่จาง พร้อมรักษาระดับน้ำไม่ให้กระทบกับชุมชนปลายน้ำ

05 10 60 1.1

วิศวกรระดับ 11 ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ต.สบป้าด  ต.นาสัก เปิดประตูระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำแม่จาง ต.นาสัก จำนวน 1 บาน ที่ระดับความสูง 10 ซม. เมื่อช่วงเวลา 10.00 น. ระดับการไหล 3.27 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อเป็นการรักษาระดับน้ำให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมต่อความมั่นคงปลอดภัยของอ่างเก็บน้ำ ภายหลังจากที่พายุฝนตกหนักติดต่อกันในพื้นที่ อ.แม่เมาะ ทำให้มีมวลน้ำเข้าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ระดับน้ำในอ่างสูงขึ้นมากกว่าระดับกักเก็บปกติของอ่างเก็บน้ำที่ 13 ซม.

05 10 60 1.2

โดยการระบายน้ำลงสู่ลำน้ำจาง กฟผ.แม่เมาะ ได้คำนึงถึงผลกระทบที่อาจส่งผลกับชุมชนในพื้นที่ อ.แม่เมาะ   อ.แม่ทะ และ อ.เกาะคา ซึ่งหลังจากนี้ทาง กฟผ.แม่เมาะ จะเฝ้าติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิด และหากระดับน้ำกลับมาสู่ระดับปริมาณกักเก็บปกติของอ่างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะทำการปิดประตูระบายน้ำทันที