กฟผ.แม่เมาะ ลดการระบายน้ำอ่างแม่จางแล้ว พร้อมติดตามระดับน้ำในชุมชนอย่างใกล้ชิด

09 10 60 2

กฟผ.แม่เมาะ ลดการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่จาง เพื่อบรรเทามวลน้ำที่ปล่อยลงสู่ลำน้ำ ยืนยันอ่างเก็บน้ำมีความมั่นคงและปลอดภัย พร้อมติดตามระดับน้ำในพื้นที่ชุมชนอย่างใกล้ชิด

09 10 60 1

จากสถานการณ์พายุฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ อ.แม่เมาะ ในช่วงหลายวันที่ผ่านมา ทำให้อ่างเก็บน้ำแม่จาง  ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มีความจุ 102.10 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตลอดจนใช้ในระบบชลประทานของประชาชนในพื้นที่ มีระดับน้ำสูงขึ้นมากกว่าระดับกักเก็บปกติของอ่างเก็บน้ำที่ 13 เซนติเมตร (ระดับปริมาณกักเก็บปกติที่ 352.50 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง ) เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 กฟผ.แม่เมาะ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ทั้ง ต.สบป้าด และ ต.นาสัก จึงเปิดประตูระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำแม่จาง จำนวน 1 บาน ที่ระดับความสูง 10 ซม. มีระดับการไหล 3.27 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

อย่างไรก็ตามภายหลังจากการลงพื้นที่ติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดของ กฟผ.แม่เมาะ ในวันที่ 6 ตุลาคม  ที่ผ่านมา พบว่าระดับน้ำในอ่างยังคงเกินระดับกักเก็บปกติ เนื่องจากยังมีปริมาณน้ำฝนไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่อง กฟผ.แม่เมาะ จึงจำเป็นต้องเปิดประตูระบายน้ำทั้ง 3 บาน บานละ 20 ซม. เพื่อระบายน้ำสู่ลำน้ำจางในระดับการไหล 19 ลบ.ม./วินาที จนเมื่อวันที่ 7-8 ตุลาคม 2560 อ่างเก็บน้ำแม่จางมีระดับน้ำสูงกว่าระดับกักเก็บปกติเล็กน้อย (100.79% ของความจุอ่าง) กฟผ.แม่เมาะ จึงได้เปิดประตูระบายน้ำเพิ่มทั้ง 3 บาน บานละ 40 ซม.  หรือ 37.70 ลบ.ม./วินาที

09 10 60 3

ล่าสุด (วันที่ 9 ตุลาคม 2560) ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ กฟผ.แม่เมาะ จึงได้ลดการระบายน้ำ โดยปิดประตูระบายน้ำลง 1 บาน และเปิดประตูระบายน้ำบานที่ 2-3 บานละ 10 ซม. ระดับการไหล   6.46 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

            ตลอดระยะเวลาการระบายน้ำลงสู่ลำน้ำจาง ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ได้ลงพื้นที่ติดตามสภาพฝายและชุมชนบริเวณอ่างเก็บน้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ปัจจุบันน้ำที่ปล่อยจากอ่างเก็บน้ำแม่จางยังไม่ส่งผลกระทบกับพื้นที่อยู่อาศัยของชุมชนโดยตรง แต่มีพื้นที่การเกษตรบางแห่งได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ กฟผ.แม่เมาะ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำจาง ได้แก่ เขต อ.แม่เมาะ อ.แม่ทะ  และ อ.เกาะคา เฝ้าระวังระดับน้ำและน้ำป่าไหลหลากอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ อ่างเก็บน้ำแม่จางมีมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัย (Dam Safety) ตามมาตรฐานสากล โดย กฟผ.แม่เมาะ ได้ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวังกรณีเกิดน้ำหลากหรือแผ่นดินไหว นอกจากนี้ยังมาตรการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยเป็นประจำทุกวัน และตรวจสอบโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญทุก 2 ปี

09 10 60 4

ข้อมูลอ่างเก็บน้ำแม่จาง

            ระดับกักเก็บสูงสุด                        +354.03 ม.รทก.

            ระดับเก็บกักปกติ                         +352.50 ม.รทก.

            ระดับน้ำต่ำสุด                             +340.00 ม.รทก.

            ความจุที่ระดับน้ำสูงสุด                  121.10 ล้าน ลบ.ม.

            ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ              102.10 ล้าน ลบ.ม.

ความจุที่ระดับน้ำต่ำสุด                  12.7 ล้าน ลบ.ม.