กฟผ.แม่เมาะ ระบายน้ำอ่างเก็บน้ำแม่จางเพิ่ม หลังเกิดฝนตกต่อเนื่อง เตือนประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวัง

16 10 60 5

 

กฟผ.แม่เมาะ เปิดประตูระบายน้ำเพิ่ม 3 บาน บานละ 60 เซนติเมตร เพื่อระบายน้ำ 55.44 ลบ.ม. ต่อวินาที หลังจากสถานการณ์น้ำไหลเข้ามีปริมาณเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกิดฝนตกหนักบริเวณพื้นที่รับน้ำเหนือเขื่อน 

 

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 09.25 น. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)แม่เมาะ เปิดประตูระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำแม่จาง เพิ่ม 3 บาน บานละ 60 เซนติเมตร ระบายน้ำ 55.44 ลบ.ม. ต่อวินาที เพื่อระบายน้ำ หลังจากที่เกิดพายุฝนตกบริเวณพื้นที่เหนือเขื่อน ทำให้ระดับน้ำไหลเข้าเขื่อนสูงขึ้น จนทำให้ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่จางเกินจาก ระดับกักเก็บปกติของเขื่อนที่ 352.79 ม.รทก. (29 ซ.ม.) หรือคิดเป็น 103.32 % ของเขื่อน (ระดับกักเก็กปกติ 352.50 ม.รทก.) โดย กฟผ.แม่เมาะ ได้เริ่มระบายน้ำอีกครั้งในวันที่ 14 ตุลาคม หลังจากปิดประตูระบายน้ำทั้งหมดไปในวันที่ 12 ตุลาคม โดยทยอยเพิ่มระดับประตูระบายน้ำจาก 10 ซ.ม. จนถึงระดับปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับระดับน้ำไหลเข้าอ่างและชุมชนในพื้นที่สามารถเตรียมตัวรองรับสถานการณ์ได้ทัน ทั้งนี้ กฟผ.แม่เมาะ ได้ติดตามสถานการณ์น้ำ ตลอดจนติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์และผลกระทบที่อาจเกิดจากพายุโซนร้อนที่จะพัดผ่านในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของอ่างเก็บน้ำและชุมชนบริเวณลุ่มน้ำแม่จางอย่างใกล้ชิด