กฟผ.แม่เมาะ จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรเข้ารื้อถอนบ้านผู้ประสบเหตุแผ่นดินสไลด์และทรุดตัวหลังแรกวันนี้

18 10 60 4

จากเหตุการณ์แผ่นดินสไลด์และทรุดตัว บริเวณหมู่บ้านห้วยคิง อย่างต่อเนื่อง โดยเช้าวันนี้ (18 ตุลาคม 2560) ได้จัดผู้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ เข้าขนย้ายพร้อมรื้อถอนบ้านของนางเพ็ญ ไชยขันแก้ว เป็นหลังแรก โดยจะเริ่มรื้อถอนจากภายนอกและโครงสร้างหลักตามลำดับ เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวบ้านพังถล่มจากแผ่นดินที่ทรุดเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้เจ้าของบ้านสามารถนำวัสดุและอุปกรณ์บางส่วนไปใช้ในการสร้างบ้านหลังใหม่ได้ ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาของคณะทำงานเฉพาะกิจ ซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน

 

18 10 60 1

การดำเนินการรื้อถอนบ้านครั้งนี้ กฟผ.แม่เมาะ ได้ร่วมกันบูรณาการการช่วยเหลือ พร้อมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ อำเภอแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ ทหาร ตำรวจ เป็นต้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและป้องกันไม่ให้ผลกระทบลุกลาม

ด้านการประชุมของคณะทำงานเฉพาะกิจ เมื่อเย็นวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เข้าประชุมพร้อมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือ โดยที่ประชุมมอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่บูรณาการช่วยเหลือเบื้องต้นตลอดจนการรื้อถอนบ้านเรือนและดูแลการอพยพประชาชนผู้ได้รับความเสียหายก่อน ส่วนการเยียวยาและช่วยเหลือนั้น ได้มอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จ.ลำปาง อำเภอแม่เมาะ และเทศบาลตำบลแม่เมาะ ดำเนินการตามกรอบกฎหมายกำหนด พร้อมกันนี้อาจมีการขอความช่วยเหลือจากภาคเอกชน และมูลนิธิต่างๆ ให้ร่วมด้วยช่วยกันเยียวยาและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในระยะยาวอีกครั้งหนึ่ง

18 10 60 2

18 10 60 3