ขอความร่วมมือประชาชน “ไม่ปล่อยโคมลอย” ช่วงเทศกาลลอยกระทง ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง-สถานีไฟฟ้าแรงสูง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

 

2 11 60 2

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลระวังและรักษา เสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง พร้อมรณรงค์ไม่ปล่อยโคมลอยใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและสถานีไฟฟ้าแรงสูง เพื่อลดความเดือดร้อนและความสูญเสียจากปัญหาไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างตลอดจนความมั่นคงในระบบไฟฟ้าของประเทศ

 

2 11 60 3

นายอดุลย์ พิทักษ์ชาติวงศ์รองผู้ว่าการระบบส่งกฟผ.เปิดเผยว่า “การปล่อยโคมลอยในช่วงเทศกาลลอยกระทงของทุกปี หากมีจุดปล่อยใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและสถานีไฟฟ้าแรงสูง โคมลอยอาจไปติดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง หรือลอยไปในบริเวณสถานีไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งจะส่งผลกระทบทำให้ระบบไฟฟ้าขัดข้อง เกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง และเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลานานในการซ่อมแซม ทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับความเดือดร้อน อีกทั้งอาจสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงเกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของชาติโดยรวม

กฟผ. จึงขอความร่วมมือประชาชนไม่ปล่อยโคมลอยใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง-สถานีไฟฟ้าแรงสูง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และขอความร่วมมือช่วยกันดูแลระวังและรักษาเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง อันเป็นสมบัติของชาติ ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยหรือพบเหตุเกี่ยวกับสายส่งไฟฟ้าแรงสูง หรือสถานีไฟฟ้าแรงสูง โปรดแจ้งศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. โทร.1416”