กฟผ.แม่เมาะ ร่วมงานวันตำรวจแห่งชาติ สนับสนุนทุนการศึกษาลูกตำรวจ อ.แม่เมาะ

2 11 60 4

              นายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ พร้อมด้วย นายชัยพร ไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมทำบุญถวายจตุปัจจัยไทยธรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาตำรวจแห่งชาติประจำปี 2560

              เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจของข้าราชการตำรวจ โดย กฟผ.แม่เมาะ ได้มอบกระเช้าของขวัญ และทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท แก่บุตรธิดาของข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติภารกิจในสถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ      อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา