พ่อ-แม่ อุปถัมภ์ กฟผ.แม่เมาะมอบทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ให้นักเรียนโรงเรียนสบจางวิทยา

15 11 60 4

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนสบจางวิทยา ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายอลงกรณ์ พุ่มรักธรรม หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า 2 ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ มอบทุนการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2560 ในโครงการพ่อ-แม่ อุปถัมภ์ กบรม2-ฟ. ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 68 คน เป็นเงินจำนวน 103,500 บาท โดยโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 เพื่อมอบโอกาสให้กับนักเรียนโรงเรียนสบจางวิทยาที่มีความประพฤติดีและมีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้ได้เรียนจนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนางทิพพา ใจใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนสบจางวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ