กฟผ.แม่เมาะ ร่วมงานครบรอบ 48 ปี ค่ายฯ ประตูผา

15 11 60 2

นายบรรพต ธีระวาส ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ นำคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมแสดงความยินดีพร้อมร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ปีที่ 48 ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน ตลอดจนเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในอดีตที่ผ่านมา โดยมี พันเอกเกษม วังสุนทร รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานในพิธี และพันตรีอาทิรัตน์ ปุ๊ดหน่อย ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา ให้การต้อนรับ  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

 

 

15 11 60 1

กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม 2511 ที่ จ.น่าน เดิมใช้ชื่อว่า ค่ายฝึกการต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบ กองทัพภาคที่ 3 (ค่าย ตปส.ทภ3) จัดอัตราเฉพาะ จากนั้นปี 2512 ได้ย้ายมาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบันคือบ้านจำปุย หมู่ที่ 4 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง และเปลี่ยนชื่อเป็นกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา โดยได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่เมาะ เพื่อใช้ดำเนินการฝึกอบรมสงครามพิเศษให้กับหน่วยทหารกองร้อยเพิ่มเติมกำลัง กำลังกึ่งทหาร และกำลังประชาชน ให้มีศักยภาพในการป้องกันและรักษาความมั่นคงภายใน และเป็นแหล่งเรียนรู้ขั้นพื้นฐานในการทำสงครามนอกแบบให้แก่กองกำลัง ตลอดจนใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมพิเศษแก่หน่วยงานภายในและภายนอกจังหวัดอีกด้วย