กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับชุมชน สบป้าด สร้างฝายชะลอน้ำสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9

21 11 60 6

 

นายอนุสรณ์ ทองงาม นักบัญชีระดับ 10 กองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานจิตอาสาฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมสร้างฝาย ชะลอน้ำใน “โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9” ที่ กฟผ.แม่เมาะ จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชุมชน คืนสมดุลสู่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ.แม่เมาะ จำนวนทั้งสิ้น 13 ฝาย โดยมีนายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะเป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยนายสุขเกษม สุริยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด นายสิงห์คาน มหามิตร ผู้ใหญ่บ้านสบป้าด สมาชิกในชุมชนและนักเรียนโรงเรียนสบป้าดวิทยาร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณห้วยผาหยาด ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

21 11 60 7