เปิดเวทีคุยร่วม กฟผ.แม่เมาะ ส่วนราชการ ผู้นำชุมชนแม่เมาะ สานต่อการสร้างประโยชน์จากวัตถุพลอยได้ (เถ้าลอย) แก่วิสาหกิจชุมชนในอนาคต

13 12 60 5

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นำโดยนายอมรพันธ์ ลีลาภรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ นายอำเภอแม่เมาะ ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 32 กระทรวงพลังงาน  กระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนราชการ สมาชิกสภาจังหวัดลำปาง และผู้นำชุมชนจาก 5 ตำบลอำเภอแม่เมาะ ประชุมร่วมกันเพื่อสรุปแนวทางการซื้อวัตถุพลอยได้ (เถ้าลอย) ในราคาพิเศษจาก กฟผ.แม่เมาะ โดยวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดวิสาหกิจชุมชนที่คืนรายได้และการพัฒนาสู่ชุมชน ตลอดจนสวัสดิการสังคม เช่น การเยียวยารักษาผู้ประสบอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถบรรทุกขนส่งเถ้าลอยในพื้นที่ อ.แม่เมาะ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ ศาลาประชาคม อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

 

13 12 60 6

                  สำหรับเถ้าลอยจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ มีคุณสมบัติที่ดี สามารถนำไปผสมทดแทนปูนซีเมนต์ เพื่อให้ได้คอนกรีตที่มีคุณภาพดีขึ้น จึงมักนิยมนำไปใช้ในอุตสาหกรรม และการก่อสร้างระดับประเทศ

                การสร้างคุณค่าร่วมในการสนับสนุนให้ชุมชนในพื้นที่ อ.แม่เมาะ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการซื้อขายและจัดส่งเถ้าลอยนั้น จึงเป็นอีกส่วนสำคัญในการเปิดโอกาสในการสร้างรายได้แก่วิสาหกิจชุมชน ควบคู่ไปกับการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ.แม่เมาะ อีกทางหนึ่ง โดยการประชุมในวันนี้ นายอำเภอแม่เมาะได้เสนอแนะให้การตั้งวิสาหกิจชุมชนดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน สร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่มากที่สุด ตลอดจนไม่ขัดกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีการประชุมเพื่อสรุปข้อเสนออีกครั้งในวันที่ 8 ธันวาคม 2560