กฟผ. จัดการแข่งขันวอลเลย์บอล กฟผ.แม่เมาะ โอเพ่น “กฟผ.ชุนชน คนบ้านเดียวกัน”

13 12 60 1

ชมรมกีฬาวอลเลย์บอล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ จัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล กฟผ.แม่เมาะ โอเพ่น กฟผ.ชุมชน คนบ้านเดียวกัน ประจำปี 2560

13 12 60 2

            ซึ่งเป็นการแข่งขัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี ส่งเสริมให้นักเรียนและนักกีฬาในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ มีโอกาสพัฒนาด้านกีฬา โดยจัดการแข่งขันในระดับนักเรียนชั้นมัธยมต้น โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จำนวน 4 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ โรงเรียนสบป้าดวิทยา โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ โดยมีนายนพพันธ์ วิริยะพันธ์ ช่างระดับ 8 ในฐานะประธานชมรมกีฬาวอลเลย์บอล กฟผ.แม่เมาะ เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วยนักกีฬาและผู้เข้าร่วมงานกว่า 150 คน ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง