กฟผ. ทูลเกล้าฯ ถวายเงินจากการจัดงานเดินวิ่งฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน

10.1.61.2

10.1.61.3

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ณ เรือนรับรองพิเศษเขื่อนวชิราลงกรณ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายกรศิษฎ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และนายวีระวัฒน์ ชลายน อดีตผู้ว่าการ กฟผ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย จำนวน 1,000,000 บาท จากการจัดการแข่งขันเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ซึ่งจัดแข่งขันขึ้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2560