กฟผ.แม่เมาะ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561

17.1.61.8

17.1.61.9

         เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 ณ สวนพฤกษชาติ เหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 "EGAT FUN PARK" โดยเนรมิตพื้นที่บริเวณสวนพฤกษชาติ เป็นพื้นที่กิจกรรมสร้างความสุข มีชมรมกีฬาและบันเทิง กฟผ.แม่เมาะ ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อมอบความสนุกและความสุขให้แก่เด็กๆ และครอบครัว เช่น ชมรมศิลปะประดิษฐ์ ชมรมเครื่องบินเล็ก ชมรมถ่ายภาพ ชมรมฟุตบอล กฟผ.แม่เมาะ กิจกรรมเล่นสไลเดอร์ และการแข่งขันปิงโกแสนสุข เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอาหาร เครื่องดื่ม ขนม ไอศกรีม บริการฟรีอีกด้วย

             สำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กฟผ.แม่เมาะ ในปีนี้พิเศษกว่าทุกปี โดยผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ ใส่ชุดมาสคอตน้องถ่านน้อยร่วมพิธีเปิด สร้างสีสันและความสนุกสนานให้แก่ผู้ร่วมงานอย่างเป็นกันเอง โดยประธานในพิธีได้อ่านสาส์นวันเด็กแห่งชาติจากนายกรัฐมนตรี ซึ่งคำขวัญวันเด็กปีนี้คือ "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศ ขอให้ตั้งใจใฝ่ศึกษาเล่าเรียน หมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งรู้จักใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมและเป็นคนดีของสังคม