กฟผ.แม่เมาะ ร่วมสนับสนุนโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกันฯ”

7.2.61.4

7.2.61.3

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา อำเภอเมือง จังหวัดลำปางนายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ – สื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ มอบงบประมาณสนับสนุนผ้าป่าสามัคคี “คนดีช่วยคนตาบอด” ในโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No one left behind” จำนวน 50,000 บาท ซึ่งมีประชาชนชาวจังหวัดลำปางร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยมีนักปั่นจากกลุ่มและชมรมต่างๆ ในจังหวัดลำปาง ปั่นจักรยานร่วมกับคณะจักรยานสามัคคี “คนตาดีช่วยคนตาบอด” เพื่อรณรงค์สิทธ์ของผู้พิการจำนวนกว่า 200 คัน เพื่อออกเดินทางต่อ โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 11 มุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวส่วนราชการต่างๆ ผู้แทนภาคเอกชน และประชาชน มอบเงินบริจาคจากน้ำใจของชาวลำปางเป็นจำนวนเงิน 1.1 ล้านบาท