พุทธศาสนิกชนร่วมงานฝังลูกนิมิตและสมโภชอุโบสถ วัดรัตนคูหา ต.แม่เมาะ

7.2.61.5

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดรัตนคูหา (ถ้ำผากล้วย) ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เจ้าพระคุณสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต และสมโภชอุโบสถ มีนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีผู้ปฏิบัติงานกองจิตอาสา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมและสนับสนุนการจัดงาน พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนอีกจำนวนมากเข้าร่วมงาน

7.2.61.6

ทั้งนี้ วัดรัตนคูหา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559 ปัจจุบันมีพระอาจารย์สุพจน์ สุวโจ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ที่ผ่านมา กฟผ.แม่เมาะ ได้ถวายทองแดงจำนวน 1,500 กิโลกรัม มูลค่ากว่า2.5 ล้านบาท สำหรับใช้ในการหล่อพระไภษัชยคุรุเขลางค์ (พระกริ่งเขลางค์) พระประธานประจำอุโบสถ ตลอดจนร่วมกับคณะศรัทธาใน อ.แม่เมาะ และทั่วประเทศร่วมกันบูรณะพื้นที่และก่อสร้างวัด เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์ พุทธศาสนิกชน ตลอดจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมที่สำคัญของ อ.แม่เมาะ