กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น ระงับเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ อ.แม่เมาะ

7 03 61 5

หมวดระงับอัคคีภัยและกู้ภัย แผนกรักษาความปลอดภัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด และเทศบาลตำบลแม่เมาะ เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้หญ้าแห้งบริเวณใต้สายส่งไฟฟ้าแรงสูงด้านหลังสถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่เมาะ 4 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

7 03 61 6

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดย กฟผ.แม่เมาะ ได้กำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่อย่างเข้มงวด ตลอดจนร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการตรวจตราพื้นที่และเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อเข้าระงับเหตุ ทั้งนี้หากท่านใดพบเห็นไฟไหม้ป่าในพื้นที่จังหวัดลำปางสามารถโทรแจ้งเหตุได้ที่ ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง โทร 054-230549 และพื้นที่ อ.แม่เมาะ แจ้งเหตุได้ที่แผนกรักษาความปลอดภัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โทร 054-252743