กฟผ.แม่เมาะ เดินหน้าสร้างฝายชะลอน้ำ สืบสานพระปณิธาน ร.9

7 03 61 8

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จัดโครงการ “กิจกรรมสร้างฝาย สืบสานพระปณิธาน  ร.9” เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าต้นน้ำใน อ.แม่เมาะ

7 03 61 7

โดยมี นายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานจิตอาสาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ พร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ผู้ใหญ่บ้านนาสันติราษฎร์ ชุมชน นักเรียนโรงเรียน   สบจางวิทยา ต.นาสัก และนักเรียนโรงเรียนบ้านนาแช่ ต.จางเหนือ เข้าร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 10 ฝาย  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ บริเวณห้วยอ้อดง ถือว่าเป็นการสร้างฝายชะลอน้ำครั้งแรกของปี 2561 ซึ่งห้วยอ้อดงเป็นป่าต้นน้ำที่สำคัญของ ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ และจะมีการดำเนินสร้างฝายป่าต้นน้ำใน อ.แม่เมาะ ต่อไป

นางนพณภัสสร ถาวรอธิวาสน์ หัวหน้ากองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ กล่าวว่า “ในช่วงแรก กฟผ.แม่เมาะ ได้เริ่มสร้างฝายชะลอน้ำที่ป่าต้นน้ำบ้านหาด ต.จางเหนือ ในปี 2554 จำนวน 207 ฝาย จากนั้นทยอยทำมาเรื่อย ๆ จนครบทุกตำบลใน อ.แม่เมาะ ตามความเหมาะสมของเส้นทางน้ำ โดยส่วนมากจะทำฝายชะลอน้ำธรรมชาติ แบบกึ่งถาวร เช่น ใช้ไม้ไผ่ หิน ในพื้นที่ และมีบางฝายที่ใช้ปูนเสริม ซึ่งจะเป็นฝายปลายน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำให้ชาวบ้านได้ใช้ในการเกษตร โดยวัตถุประสงค์ในการทำฝายเพื่อชะลอน้ำที่ป่าต้นน้ำ ไม่ให้ไหลอย่างรุนแรง และชะลอไว้ให้มีน้ำใต้ดินมากขึ้น เป็นการปลูกป่าอีกทางหนึ่ง เพราะการปลูกป่าโดยการนำพืชจากข้างนอกป่ามาปลูก ไม่สามารถเติบโตในพื้นที่นั้นได้ แต่ถ้าน้ำใต้ดินมีความชุ่มชื้นพอ เมล็ดพันธุ์พืชที่ตกลงพื้นดินก็สามารถเติบโตขึ้นได้โดยธรรมชาติ เมื่อพื้นดินชุ่มชื้นป่าก็ชุ่มชื้นตาม ส่งเสริมให้ระบบนิเวศน์ในป่าดีขึ้น สามารถกักเก็บน้ำจากต้นน้ำได้”