กฟผ.แม่เมาะ สนับสนุนกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23

7 03 61 9

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 นายบรรพต ธีระวาส ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ นายอมรพันธ์ ลีลาภรณ์  ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ มอบเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9-11 มีนาคม 2561   ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง โดยมีนายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะนายกสมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง เป็นผู้แทนรับมอบ