กฟผ.แม่เมาะร่วมทำบุญต่อเติมศาลาการเปรียญสำนักสงฆ์ บ้านสวนป่าแม่จาง ต.สบป้าด

27 03 61 1

นายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ พร้อมด้วยนายไชยรัตน์ บุญมีพิพิธ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)แม่เมาะ และผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.       แม่เมาะ ร่วมกับสมาชิกในชุมชน บ้านสวนป่าแม่จาง ต.สบป้าด ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนปรับปรุงต่อเติมศาลาการเปรียญสำนักสงฆ์อำนวยธรรมวนาราม เพื่อถวายเป็น ศาสนสมบัติในบวรพุทธศาสนา และใช้ประกอบพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยคณะศรัทธา และ กฟผ.แม่เมาะ ได้ถวายปัจจัยเป็นเงินจำนวน 68,684 บาท นอกจากนี้ยังมีพิธีสืบชะตาหลวง ถวายโรงทาน และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ สำนักสงฆ์อำนวยธรรมวนาราม บ้านสวนป่าแม่จาง ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ   จ.ลำปาง