เครือข่ายสังคมท่าอากาศยานเชียงใหม่ดูงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กฟผ.แม่เมาะ

27 03 61 6

นางนพณภัสสร ถาวรอธิวาสน์ หัวหน้ากองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ให้การต้อนรับพร้อมเป็นวิทยากรบรรยายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)แม่เมาะ แก่คณะศึกษาดูงานเครือข่ายสังคมท่าอากาศยานเชียงใหม่ นำโดยนายอภิชาต ชอบทำเหมือน รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมด้วยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทสายการบิน ชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจำนวน 44 คน เพื่อรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม งานชุมชนสัมพันธ์ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง