กฟผ.แม่เมาะ ถ่ายทอดความรู้สร้างผลิตภัณฑ์ไร้สารเคมีแก่ชุมชน

04 04 61 1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายชัยพร ไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมผู้บริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ในโครงการ "ลดการใช้สารเคมีโรงไฟฟ้าแม่เมาะ" ของแผนกส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนชุมชน ได้แก่ สบู่เหลวล้างมือสูตรมะกรูด น้ำยาอเนกประสงค์สูตรมะกรูด จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (EM) น้ำยาล้างสุขภัณฑ์ และปุ๋ยโบกาฉิ แก่พนักงานทำความสะอาดเพื่อนำไปใช้ในอาคารสถานที่ต่างๆ ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ถือเป็นการลดการใช้สารเคมีและประหยัดค่าใช้จ่าย

04 04 61 2

ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนอกจากจะนำมาใช้เพื่อลดสารเคมีแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า โดยแผนกส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนชุมชน ได้ถ่ายทอดความรู้ ให้ชุมชนนำไปใช้ในครัวเรือนและใช้ในการเกษตร พร้อมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้สามารถผลิตและส่งขายให้กับโรงไฟฟ้าได้อีกด้วย