กฟผ.แม่เมาะ เปิดศูนย์การเรียนรู้ผลิตบล็อกประสานจากวัตถุพลอยได้

04 04 61 8

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายนิกูล ศิลาสุวรรณ รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ ดร.อาภารัตน์  มหาขันธ์รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมเป็นประธานเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ผลิตบล็อกประสานต้นแบบจากวัตถุพลอยได้โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยมีว่าที่ ร.ต. ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้กล่าวรายงาน ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายวีระวัฒน์ ชลายน อดีตผู้ว่าการ กฟผ. หัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่เมาะ ผู้นำท้องถิ่นอำเภอแม่เมาะ และผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ       เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ.แม่เมาะ