รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่สำรวจการพัฒนาการท่องเที่ยว กฟผ.แม่เมาะ และ อ.แม่เมาะ

03 05 61 4

นายสันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษา   และผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่สำรวจการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่   อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

03 05 61 3

โดยได้เข้ารับฟังบรรยายสรุปภาพรวมศักยภาพการท่องเที่ยว กฟผ.แม่เมาะ และชุมชน อ.แม่เมาะ จากคณะวิทยากรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ณ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาฯ เหมืองแม่เมาะ และสนามกอลฟ์แม่เมาะ พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อดูศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและโอกาสในการเชื่อมโยงการการท่องเที่ยวในพื้นที่สู่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวระดับประเทศ  ณ พื้นที่หมู่บ้านเมาะหลวง ต.แม่เมาะ และ แหล่งท่องเที่ยวผาหอบ ต.สบป้าด  โดยมีนายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่เมาะ  นายบรรพต ธีระวาส ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ นายอมรพันธ์ ลีลาภรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 และคณะผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ ร่วมให้การต้อนรับและนำชมพื้นที่ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561